Procesní a personální audity Identifikace a zlepšení klíčových procesů
Využijte celý potenciál Vaší organizace

Procesní analýzy a audity

Cílem procesní analýzy je zlepšení činností a procesů organizace, nastavení standardizace procesů napříč organizací zahrnující doporučení na zlepšení a plány implementace změn.


Procesní i personální audity jsme již prováděli mnoha spokojeným zákazníkům z řady soukromých i veřejných subjektů.


9 zásadních skutečností, které získáte využitím naší konzultace procesní analýzy

 1. Popis aktuálního stavu fungování organizace a procesů v organizaci od odborníků
 2. Vytvoření návrhu řešení na zlepšení Vašich procesů
 3. Snížení nákladů celé organizace - úspora lidských zdrojů a materiálních kapacit
 4. Zjednodušení procesů v organizaci - zvýšení objemu práce, lepší provázanost
 5. Přerozdělení či vytvoření nových procesů relevantních k povaze úřadu
 6. Optimalizaci informačních systémů na základě výstupů procesní analýzy - procesy mohou být implementovány do stávajícího IT systému nebo do nově vytvořeného IT systému pro podporu procesu
 7. Školení implementace metodiky procesního řízení včetně školících materiálů pro zaměstnance
 8. Sledování výkonnosti jednotlivých procesů na základě nastavených kritérií
 9. Rozhodování o efektivitě procesů na základě měřitelných ukazatelů

Procesní optimalizaci provedeme v krocích:

 • Popis stávajícího stavu procesů – veškeré vstupní i výstupní parametry, kroky a návaznosti
 • Identifikujeme pracovní pozice – týkající se procesu a stanovíme vazby mezi procesy
 • Vazby zaznamenáme do „procesních map“
 • Identifikujeme chyby, duplicity a zbytečné kroky
 • Pro slabá místa vypracujeme detailní návrh na jejich zlepšení
 • Každý návrh bude podpořen SWOT analýzou
 • Zavedeme metodiku a nastavíme klíčové ukazatele výkonnosti

Nabízíme ISO 9001 - mezinárodní norma pro řízení kvality

Implementaci ISO včetně certifikace

Nabízíme kompletní implementaci ISO až po úspěšnou certifikaci. Zajišťujeme průběžné kontroly a následné dozorové audity.

Interní audity

Pro účely dosažení certifikátu nebo pouze pro vaši vlastní kontrolu nabízíme provedení interních auditů.


Personální audit pro firmy i státní správu

Při využití personálního auditu je možné ušetřit miliony korun na mzdových nákladech.

Ze zkušeností víme, že prostor pro optimalizaci je minimálně 10 % ve státní správě.

Ušetřením půl úvazku jednoho pracovníka pokryjete náklady na celý personální audit.

Jaké jsou přínosy personálního auditu?

 • Zhodnocení vytíženosti pracovníků
 • Snížení mzdových nákladů
 • Zefektivnění práce
 • Získání komplexního přehledu o vykonávaných činnostech všech pracovníků
 • Nastavení adekvátních kompetencí a odpovědností pro jednotlivé pracovní pozice

Co obsahuje personální audit?

 • Analýzu stávající interní dokumentace a dostupných statistických údajů
 • Vytvoření katalogu činností pro každého pracovníka na základě pohovorů
 • Pohovory s volenými zástupci obce, tajemníkem a vedoucími pracovníky
 • Aktualizace popisů pracovních pozic
 • Test počítačové gramotnosti
 • Provedení snímkování pracovních dní
 • Monitorování využití PC jednotlivých pracovníků
 • Zhodnocení vytížení jednotlivých pracovníků
 • Konfrontace stávajícího personálního obsazení s potřebami pracovních pozic
 • Návrh personální restrukturalizace a optimalizace úřadu
 • Návrh na optimalizaci činností a přerozdělení odpovědnosti


Mohly by Vás zajímat také: Řízení projektů | Service desk | Správa vzdělávání | Referenční model řízení úřadu

Adresa Brno

Otevři velkou mapu

Adresa Praha

Otevři velkou mapu

Icontio CR, s.r.o.

 • Jihomoravské inovační centrum
 • U Vodárny 2
 • 616 00 Brno
 • Czech Republic
 • IČO: 293 05 012
 • DIČ: CZ293 05 012
 • Dat. schránka: cru9c34

Společnost Icontio CR, s.r.o. je vedená u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka C 72783.

Icontio Ltd., org. složka

 • Spielberk Office Centre
 • Holandská 1
 • 639 00 Brno
 • Czech Republic
 • IČO: 277 29 958
 • DIČ: CZ277 29 958
 • Dat. schránka: a7bdew

Společnost Icontio Ltd., org. složka je vedená u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka A 19701.

Fakturační údaje